Naši večji referenčni objekti na katere smo še posebej ponosni so:

- Krka Zdravilišče Strunjan
- RAM 2 Ljubljana
- Trikon Kočevje
- Trgovina Tilia Novo Mesto
- Trgovina Ti-Mak Novo Mesto
- Grad Tabor - Laško
- Osnovna šola Fara
- Pivnica Apolon Krško
- Steklarska delavnica Vidmar
- Gostišče Prepih
- Poslovni objekt Jakopin Novo Mesto
- Avto salon
WEIS Črnomelj
AVTO HIT Novo Mesto
FIAT Črnomelj
KRAŠNA Škocjan
- Hotel Ajdovec Sevnica
- Dolenjska Banka Krško
- Dolenjska Banka Mirna
- Dolenjska Banka - Notranji Trg
- Dolenjska Banka Trebnje
- Poslovni objekt Steklarstvo Vidmar Miran Novo Mesto
- Dolenjska Banka Novo Mesto
- Salon pohištva Maros-BTC Ljubljana
- Poslovalnica in trgovina Izbira Laško
- Zdravstveni dom Novo Mesto

- Pošta Slovenije
Centralna Pošta Ljubljana
Poštni center Ljubljana
Carinska Pošta Ljubljana
Pošta Škofja Loka
Pošta Črnomelj
Pošta Maribor
Pošta Celje
Pošta Piran
Pošta Izola
Pošta Novo Mesto
Pošta Bled
Pošta Trzin
Pošta Postojna
Pošta Krško
Pošta Zalog
Pošta Ig
Pošta Divača
Pošta Uršna sela
Pošta Koper
Pošta Sevnica
Pošta Sežana
Pošta Zdole

- Gimnazija Novo Mesto
- Kulturni center Janez Trdina
- AMZS - tehnična baza OTOČEC
- Bolnišnica Novo Mesto
- KRKA Zdravilišča
Hotel Šmarješke Toplice
Hotel Dolenjske Toplice
Casino Otočec
Termalna Kopališča
Restavracija Tango Otočec
Hotel Strunjan
- Revoz Novo Mesto - vzdrževalna dela
- Predstavništvo Renault Ljubljana Slovenijales
- Slovenijales
- KZ Metlika - Klavnica Metlika
- Športna dvorana Marof
- OŠ Šmihel - Telovadnica Novo Mesto
- Obrtna delavnica Vidrih Novo Mesto
- Trgovina Dolenjka Novo Mesto
- Kolpa Metlika - Upravna Stavba
- Avto salon Makoma Novo Mesto
- Krka Novoterm - vzdrževalna dela
- Brezcarinska prodajalna Metlika
- Dom starejših občanov Novo Mesto
- Pokopališče Srebrniče
- Poslovna stavba Eventus
- Poslovna hiša Hedera Novo Mesto
- Energetika Ljubljana
- Tehnološki park Podbreznik Novo Mesto
- Poslovno trgovinski objekt Kolpa Metlika
- Eventus Novo Mesto
- Plastform Šmarješke Toplice
- Stanovanjsko - poslovni objekt Seidlova cesta Novo Mesto
- Dijaški Dom Novo Mesto
- OŠ Dolenja vas
- KKC Dolenjske Toplice
- Posestvo Prule
- Hostel Situla Novo Mesto
- Ladijska oprema ladje JON MERI
- Stanovanjski blok Litija
- Stanovanjsko poslovni objekt na Dolenjski cesti Ljubljana
- Zavarovalnica Tilia
- Gostišče Jakše Novo Mesto
- Dom starejših občanov Novo Mesto
- Vrtec Ostržek Novo Mesto
- Vrtec Jana Novo Mesto
- Gozdno Gospodarstvo - Vrtnarija Novo Mesto